Vil SF og SD fjerne nedskæringer?

Søren Guts
Ballerup Bladet: 09-11-2010

Meningsmåling efter meningsmåling viser, at vi får regeringsskifte efter et folketingsvalg. Det skulle også gerne medføre en ny politik i kommunerne.

Det kunne være interessant at vide, om SF og SD vil fjerne nogle af årets besparelser, når de får lov af kommende Helle-Villy-regering. I den forbindelse synes jeg, at det er ærgerligt, at man har vedtaget at udlicitere rengøring, madlavning til ældre og vedligeholdelse af veje. Den slags er jo svære at tage tilbage til kommunen. Skraldekonflikten sidste år burde have tjent som advarsel mod mere udlicitering, men tiden før valget synes at være glemt.
Tilbageførsel af midler og personale til plejehjem, skoler og institutioner er straks nemmere at gennemføre. Spørgsmålet er så, om Venstres Harder Olesen vetoret i den sag. Det kunne være rart at få oplyst. Hvilke besparelser vil SF og SD arbejde for at fjerne, og må de for Venstre? 

Emneord: