Vi satser på mennesker

Vi satser på mennesker
 
I Enhedslisten sætter vi mennesker før marked.

Vi går ind for fælles løsninger, der tager hensyn til borgernes hverdag, fremfor hensynet til, at nogle få private virksomheder skal tjene penge.

Vi tror på, at ansatte i kommunen selv kan løse problemer og styre deres arbejde. Vi tror på borgerinddragelse på alle niveauer og derfor ønsker vi blandt andet at blive fri for EU’s indblanding i vores liv.

Enhedslisten vil kæmpe for at:
* Vi får åbenhed og reel dialog i Ballerup. Det er underminerende for det lokale demokrati og borgernes oplevelse af inddragelse, hvis dialogen ikke går begge veje. De kommunale politikere og embedsfolk skal tage borgerne med på råd i spørgsmål, der berører borgernes hverdag – også når det er besværligt!
* Alle de gode ressourcer, der er i kommunen, skal bruges, frem for fremmede betalte konsulenter. Ex brug den multikulturelle forening i spørgsmål om integration. Brug ældresagen og hjemmeplejen i spørgsmål om ældre, brug forældrene, lærerne og pædagogerne i spørgsmål om børnene og brug virksomhederne i spørgsmål om erhverv – og gerne på kryds og tværs.
 
Emneord: