besparelser

Besparelser giver andre udgifter

Søren Guts
Ballerup Bladet: 29.03.2011

Nu varsles der igen besparelser i Ballerup kommune. Man lover dog, at det ikke giver fyringer, men mon ikke, der bliver nedskæringer i personalet alligevel.

Emneord:

Kan borgerne være tilfredse?

Søren Guts
Ballerup bladet: 21-07-2010

I et af de senere numre af BB spørger en læser, om DF's vælgere kan være tilfredse med deres parti. Samme spørgsmål kan stilles om flertallet i kommunalbestyrelsen. Vi har et af de "rødeste" byråd i Danmark, og alligevel synes det blot at føre VK-regeringens politik ud i livet. Store besparelser på gamle, handicappede, biblioteker og institutioner, samt privatisering. Det er jo lige efter finansministerens hjerte, hvor det offentlige skal nedprioriteres til fordel for det private.

Emneord:

Kortsigtet at spare på kommunens ansatte!

Marie-Louise Ringgaard
Ballerup Bladet: 29-06-2010

Der spares på livet løs i Ballerup Kommune. Kommunen har lavet et omfattende sparekatalog. Mange af besparelserne medfører fyringer. Der er alllerede fyret 45 på Rådhuset og der skal fyres bibliotekarer, lærere , pædagoger m.m.

Emneord:

Gitte Lillelund har glemt noget

Mette Hedegaard
Ballerup Bladet: 19-05-2009

Det er en dejlig frisk måde Gitte Lillelund Beck skyder gang i valgkampen på. Med et indlæg i sidste nummer af Ballerup Bladet under titlen "VK giver flere penge" fortæller hun os at regeringen har skaffet os flere penge mellem hænderne.

Hun glemmer at nævne de reformer der har tvunget Ballerup Kommune til at lukke daginstitutioner og Parkskolen, sætte prisen i vejret for ældremad, vask og boliger samt takster i børneinstitutioner.

Emneord:

Besparelser giver andre udgifter

 
Nu varsles der igen besparelser i Ballerup kommune. Man lover dog, at det ikke giver fyringer, men mon ikke, der bliver nedskæringer i personalet alligevel.
Emneord: