erhvervspolitik

Viden der vil frem

Viden der vil frem


I Ballerup har man i perioder diskuteret, hvorvidt man kan sikre, at mennesker, der arbejder i kommunen også kan få en bolig her.

Enhedslisten mener, at det på mange måder er fornuftigt, at job og bolig ligger i nærheden af hinanden - men vi mener ikke, at folk, der arbejder i kommunen, skal have fortrinsret til boligerne. Der er primært tale om ansatte i private erhverv, som i forvejen tjener godt, og derfor kan vælge frit, hvor de vil bosætte sig.

Emneord: