kommunalpolitik

Kultur der samler

Kultur der samler


For Enhedslisten er kulturelle tilbud ikke bare noget, der skal foregå i en arena en gang om året.

Hvis det står til Enhedslisten, vil kulturlivet i Ballerup i 2020 bære præg af, at kultur er noget vi er og noget vi gør til hverdag.

Enhedslisten er imod kultur-kanoner, der dikterer hvad der er godt eller skidt.

Enhedslisten ønsker en kommune, der tør. Derfor mener vi at:

Emneord:

Viden der vil frem

Viden der vil frem


I Ballerup har man i perioder diskuteret, hvorvidt man kan sikre, at mennesker, der arbejder i kommunen også kan få en bolig her.

Enhedslisten mener, at det på mange måder er fornuftigt, at job og bolig ligger i nærheden af hinanden - men vi mener ikke, at folk, der arbejder i kommunen, skal have fortrinsret til boligerne. Der er primært tale om ansatte i private erhverv, som i forvejen tjener godt, og derfor kan vælge frit, hvor de vil bosætte sig.

Emneord:

Grøn puls

Grøn puls - sund puls


Ballerup er en grøn kommune og det skal vi blive ved med at være.
Enhedslisten ønsker en kommune, der i endnu højere grad end nu, satser på bæredygtighed og bekæmpelse af klimaforandringer.

Vi ser miljø og sundhed som to sider af samme sag og vil arbejde for at:
Emneord:

Vi satser på mennesker

Vi satser på mennesker
 
I Enhedslisten sætter vi mennesker før marked.

Vi går ind for fælles løsninger, der tager hensyn til borgernes hverdag, fremfor hensynet til, at nogle få private virksomheder skal tjene penge.

Emneord:

Vision 2020

Vision 2020 – elastik i metermål
 

Ballerup kommune har netop afsluttet det såkaldte Vision 2020. Formålet er for såvidt ædelt nok – at involvere borgerne i det lokale demokrati. Ironisk nok satte kommunen projektet igang stort set samtidig med, at hundredevis af borgere ved flere lejligheder demonstrerede for at beholde deres skole, daginstitutioner og kvalitet i ældreplejen.

Emneord: