kommunalpolitik

Viden der vil frem

Viden der vil frem


I Ballerup har man i perioder diskuteret, hvorvidt man kan sikre, at mennesker, der arbejder i kommunen også kan få en bolig her.

Enhedslisten mener, at det på mange måder er fornuftigt, at job og bolig ligger i nærheden af hinanden - men vi mener ikke, at folk, der arbejder i kommunen, skal have fortrinsret til boligerne. Der er primært tale om ansatte i private erhverv, som i forvejen tjener godt, og derfor kan vælge frit, hvor de vil bosætte sig.

Emneord:

Grøn puls

Grøn puls - sund puls


Ballerup er en grøn kommune og det skal vi blive ved med at være.
Enhedslisten ønsker en kommune, der i endnu højere grad end nu, satser på bæredygtighed og bekæmpelse af klimaforandringer.

Vi ser miljø og sundhed som to sider af samme sag og vil arbejde for at:
Emneord:

Vi satser på mennesker

Vi satser på mennesker
 
I Enhedslisten sætter vi mennesker før marked.

Vi går ind for fælles løsninger, der tager hensyn til borgernes hverdag, fremfor hensynet til, at nogle få private virksomheder skal tjene penge.

Emneord:

Vision 2020

Vision 2020 – elastik i metermål
 

Ballerup kommune har netop afsluttet det såkaldte Vision 2020. Formålet er for såvidt ædelt nok – at involvere borgerne i det lokale demokrati. Ironisk nok satte kommunen projektet igang stort set samtidig med, at hundredevis af borgere ved flere lejligheder demonstrerede for at beholde deres skole, daginstitutioner og kvalitet i ældreplejen.

Emneord: