Kommunalvalg

Valgtal -oversigt


Enhedslisten stillede op første gang op til kommunalvalget i 1993. På det tidspunkt var Listen endnu ikke i Folketinget. Listen havde kun en kandidat, nemlig Jørgen Hansen.
I 1997 var Listen kommet i Folketinget, og resultatet ved kommunalvalget blev da også meget bedre. Valget i 2001 fandt sted samtidig med folketingsvalget. Der var derfor en højere deltagelse ved kommunalvalget, hvilket afspejler sig i Listens stemmetal og –procent.
Emneord:

Projektplan

Processen frem mod valget kan ofte virke lang og uoverskuelig. Mange ting og tiltag skal igangsættes og koordineres. Men med nedenståend projektplan går det som en leg. Ideen er, at man på et møde behandler denne og fylder de forskellige punkter ud. Siden opdateres den så jævnligt, så man hele tiden har styr på processen og målet hermed - kommunalvalget i november.

Emneord:

Kommunalpolitisk Nyhedsbrev

Frem mod kommunalvalget udsender Enhedslisten et kommunalpolitisk nyhedsbrev til afdelinger, opstillede og andre relevante personer. Her kan du downloade tidligere udgivet nurmre heraf. De er fyldt med nyttig information, tips og tricks op i mod valget. 

Tilmelding til det kommunalpolitisk nyhedsbrev kan ske ved henvendelse til kommunalpolitisk medarbejder Søren Egge Rasmussen: [email protected].
Emneord:

Hvilket valgforbund skal i indgå?

Valgforbund  - en lille analyse


Partierne kan ved regions- og kommunalvalg indgå valgforbund. Det indebærer, at de partier, der indgår i valgforbundet, tildeles mandater, som om de var et samlet parti. Først derefter fordeles så det antal mandater, valgforbundet har opnået, på de enkelte partier, i øvrigt efter de samme regler, som gælder for fordelingen af mandaterne mellem partierne (herunder valgforbundene) ved den første mandatfordeling.

Emneord:

Inspiration til jeres kommunalpolitiske program

Når man skal opstille til kommunalvalget, skal man også have et lokalt valgprogram. Hvad vil Enhedslisten i byrådet? Hvad skal der laves om på? Hvad er vores visioner for kommunen? Hvad er vores mærkesager?

Emneord:

Valg i Ballerup

Billede fra vores stand i Ballerupcentret, Folketingsvalg 2007
Valgresultater i Ballerup
Kommunalt/regionalt: 
Kommunal- og regionsvalg 21. november 2017
Valget i Ballerup Kommune
Emneord: