Stem på dig selv

Søren Guts
Ballerup Bladet: 17-11-2009

For fire år siden havde vi i valgkampen et slogan: "Stem på dig selv - stem Enhedslisten". "Enhedslisten ønsker nemlig, at fortsætte den tætte dialog med borgerne. Vi mener, at det er skolelærere og elever, der bedst ved, hvordan skolerne fungerer. At det er de ældre, der bedst ved, hvilke behov de ældre har. At det er forældre og pædagoger, der bedst ved, hvad der skal til for at gøre daginstitutionerne bedre".

Dette gælder stadigvæk. Vi mener, at valgkampen har vist, at dialog mellem kommune og borgere ikke altid har været i orden. Det gælder ved lukning af Højengen, nedlukning på Krumtappen, ændring af fritidshjem til BFO'er med mere.
Enhedslisten vil gerne være vagthunden i kommunalbestyrelsen. Vi vil gerne tage de upopulære sager op. Vi synes, at der savner en venstrefløj med skarpere profil Ballerup. Det håber vi, at dette valg vil ændre på. 

Emneord: