Står kommunalbestyrelsen bag KL?

Jens Wenzel Andreasen
Ballerup Bladet: 23-04-2013

Jesper Wurtzen har udtalt at han er imod KLs linie i konflikten, og at han ikke ønsker en lock-out. Han har også erklæret på sin facebook side, at han i påsken arbejdede for at forhindre at konflikten udviklede sig på denne måde. Jeg går ud fra at borgmesteren henviste til det kommunalpolitiske topmøde, men han er ikke citeret for et indlæg fra talerstolen. Jeg vil gerne vide hvad borgmesteren konkret har gjort og hvad han agter at gøre for at bidrage til løsning af konflikten. Og det samme gælder for alle medlemmerne af kommunalbestyrelsen. Jeg synes de skylder kommunens borgere at melde klart ud: Bakker de op om KLs linie? Er man utilfreds med den gældende arbejdstidsaftale? Ønsker man at lærerne skal undervise mere, og dermed have mindre tid til forberedelse? Går kommunens politikere ind for heldagsskolen, og skal den i givet fald finansieres af en ny overenskomst?

Hvis ikke Ballerup Kommunes politikere aktivt melder fra, så må vi formode at de bakker op om KLs standpunkter. Omvendt, hvis et flertal i kommunalbestyrelsen ikke støtter KLs linie, så tag dog aktivt handling: Ballerup kommune er arbejdsgiver for sine lærere. Kald dem tilbage på arbejde, og meld ud til KL at Ballerup ikke er en del af lock-outen. Bryd blokaden, og tving KL til forhandlingsbordet.