Social arv

Jens Wenzel Andreasen
Ballerup Bladet september 2011

Læserbrevet, der blev bragt i Ballerup Bladet for mere end 2 år siden, er stadig aktuelt.

Der er fokus på skolerne i denne tid i forbindelse med offentliggørelsen af ranglisten over de Danske skolers afgangsprøver. Det kommer uværgerligt til at handle om hvilke skoler der er bedre end andre, og i Ballerup udnævnes skolerne så til "blød mellemvare".
Hvad der imidlertid er et meget vigtigere resultat af undersøgelsen er det skræmmende billede der tegnes af uligheden i Danmark. En god skole kan trække sine elever op med omkring et enkelt point på karakterskalaen, men forskellen på de forudsætninger børnene kommer med svarer til 4 point forskel mellem top og bund. Selv den bedste skole kommer til kort over for tunge sociale problemer, og i baggrundsmaterialet for undersøgelsen kan man læse at forhold som forældrenes uddannelse, ledighed og indtægt har afgørende betydning for barnets mulighed for at klare sig godt.
Derfor skal der arbejdes meget mere målrettet for at forbedre vilkårene for familier med en svag social og økonomisk baggrund. De skal have mere hjælp til at komme i arbejde, de skal sikres en rimelig indtægt gennem et retfærdigt understøttelses- og dagpengesystem, og både børn og forældre skal tilbydes uddannelse gennem hele livet. Så kan vi knække den sociale arv, og løfte både børn, voksne, og skole, fra "blød mellemvare" til den stærke, fælles ressource som sikrer Ballerups fremtid.