Enhedslisten støtter en samlet udskoling i Skovlunde

Stine Rahbek Pedersen
Ballerup Bladet 30-10-2017

Enhedslisten har gennem de seneste fire år oplevet, at mange beslutninger på skoleområdet er blevet hastet igennem.

Vi har hele tiden haft den holdning, at der er brug for ro omkring vores skoler, og er derfor heller ikke en del af forliget omkring skolestrukturen i Ballerup. Med de mange store forandringer, der blandt andet har ført til længere skoledage og mindre fritid i BFOerne, samt alt det øvrige indholdmæssige i skolereformen, mener vi fortsat, at det var en fejl, at indføre matrikelskoler i Ballerup.

Siden har der været utroligt meget uro omkring skolerne og økonomien. På trods af, at støvet fra hverken rigide inklusionskrav, skolereform eller strukturændringer har lagt sig, er der nu sat udskolingslinjer i søen. Formålet er at gøre det mere interessant for de store elever. Der er kommet nogle rigtigt spændende linjer til verden på baggrund af lærernes store engagement.

For Enhedslisten betyder det meget, at der er et lokalt engagement blandt lærere og forældrebestyrelser og vi synes generelt at det er rigtigt godt, at man forholder sig aktivt til udviklingen af skolen.

I Enhedslisten er vi bevidste om de udfordringer som Skovlunde Skole har haft både i forhold til økonomi og i forhold til forskellene på de to matrikler.
Helt konkret vil vi gerne være med til at dispensere for kravet om 0-9 på Skovlunde Skole, og hvis parterne på skolen ser en ide i at have én leder på hver matrikel, så også gerne det. For at skabe mere lige vilkår for de to skoleafdelinger, synes vi, at bestyrelsens idé om en samlet udskoling giver god mening. Det kan måske gøre sådan, at samtlige borgere i Skovlunde får ejerskab til begge skoleafdelinger.

Emneord: