Enhedslisten glæder sig over budgetaftalen

Stine Rahbek Pedersen og Ali Abbasi
Ballerup Bladet 09-10-2017

Efter to år hvor budgettet er blevet indgået snævert mellem Socialdemokraterne og Venstre, er det i år lykkes at lave en bred aftale hvor alle partier i kommunalbestyrelsen, med undtagelse af Konservative, er med.

Enhedslisten har sat markante aftryk på den aftale der er indgået, og vi er tilfredse, men ethvert budget er et kompromis, og derfor er der også enkelte områder hvor vi har givet os for at imødekomme flertallet.

Nedenunder ses en kort oversigt over Enhedslistens syn på det bedste i aftalen:

  • Solceller på Ballerup Rådhus
  • Ny finansiel strategi med fokus på grønne investeringer • Stor satsning på barnets første 1000 dage
  • Sænkning af klassekvotienten til 25 elever pr. klasse i vores folkeskoler
  • Skolevejledere på skolerne
  • Ingen besparelser på BFO'erne
  • Pulje penge til de BFO'er der rammes hårdest af den nye ressourcetildelingsmodel
  • Forbedring af indeklimaet på dagsinstitutionerne
  • Ansættelse af Borgerrådgiver
  • Oprettelse af Psykiatriråd, samt ekstra midler til området
  • Ny indsats for unge autister (Nest-klasser)

Af de nævnte er Enhedslisten ekstra glade for, puljen til de BFO'er der er hårdest ramt af ressourcetildelingsmodellen, solcellerne på rådhuset og Nest-klasserne, da disse er forslag som Enhedslisten har arbejdet hårdt for, og som nu er blevet en del af en fælles aftale.

Til slut skal det mindre gode naturligvis også nævnes; budgettet indeholder en vederlagsforhøjelse for 2. viceborgmesteren samt næstformændene i udvalgene. Enhedslisten kæmpede meget imod, men efter det stod klart at vi stod alene i vores modstand, vurderede vi, at det ikke gav mening at trække sig fra et ellers udmærket budget.

Emneord: