Generalforsamling i EL Ballerup

På årets første forårsdag holdt Enhedslisten i Ballerup generalforsamling med valg af ny afdelingbestyrelse.

Den afgående bestyrelse berettede om mange aktiviteter og var optimistisk for fremtiden. Enhedslistens medlemmer er aktive på mange fronter og er godt forankret i civilsamfundet i Ballerup. Vi er centralt placeret i faglige aktiviteter, klima-, miljø- og boligforeningsarbejde, solidaritet med flygtninge og undertrykte folk, kampen mod EU-centralisering og nedskæringspolitikken m.m.

Senest har vi kunne glæde os over, at en samlet kommunalbestyrelse har taget afstand fra regeringens omprioriteringsbidrag, som betyder massefyringer af offentligt ansatte og stærkt forringet tryghed for børn, ældre, syge og udsatte. I Enhedslisten mener vi, at der er råd til velfærd. Det kræver blot, at vi lader de rigeste og de store multinationale selskaber betale noget mere, og får stoppet skatteunddragelserne. Nedskæringer er ikke nogen nødvendighed. Det er et politisk valg. Vi vælger velfærd. – Enhedslistens nej til nedskæringer er ikke kun en principiel tilkendegivelse. Vi støtter aktivt de bevægelser og initiativer, som kæmper for mere velfærd. Vores motto er: Handling gir forvandling.

Ved det sidste kommunalbestyrelsesvalg fik Enhedslisten sit lokale gennembrud. Midtvejs i perioden kan vi konstatere, at vores to kommunalpolitikere har gjort et fantastisk arbejde og har sat deres markante præg. Enhedslisten gik til valg på at sætte mere liv i Ballerup, og det må siges, at møderne i kommunalbestyrelsen er blevet betydeligt mere livlige og spændende efter at EL er kommet til. Vores arbejde er præget af, at vi vil forandringer, som er til gavn for almindelige mennesker. Vi deltager konstruktivt i udvalgsarbejdet og kalder en spade for en spade. Med to KB-medlemmer er vi desværre ikke repræsenteret i alle udvalg, så det er et håb og et mål, at få flere KB-medlemmer næste gang.

På generalforsamlingen blev der valgt en ny kollektiv bestyrelse, bestående dels af gamle erfarne Enhedslistefolk og dels af nye aktive medlemmer. Det er et stærkt team, som bl.a. vil have fokus på at inddrage medlemmerne endnu mere, samt at få flere nye medlemmer til Enhedslisten.