Svar til Erik Degn om små boliger

Mette Hedegaard (Ø), Medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

DEBAT Erik Degn problematiserer i seneste nummer af Ballerup Bladet, at renoveringsprojektet i Ellebo vil medføre flere hjemløse, fordi de små og billige lejligheder forsvinder.

Det skal bestemt ikke være nogen hemmelighed, at jeg deler Erik Degns bekymring. Jeg er helt enig i, at det er meget problematisk at vi systematisk udrydder de billige lejemål og lægger boliger sammen til større og dermed også dyrere boliger. Det er et problem som jeg igen og igen bringer op og forsøger at henlede mine politiske kollegaers opmærksomhed på.

Jeg kender ikke processen omkring beslutningen i Ellebo godt nok, og kan ikke tage stilling til om det har været et reelt ønske fra beboernes side, eller hvordan projektet er kommet til verden.

Desværre er Ellebo ikke det eneste sted, hvor små lejemål lægges sammen til større og dyrere, det er simpelthen en del af en strategi fra kommunens side, der går ud på at nedbringe andelen af personer med lav indkomst og uden uddannelse.

Det er et kæmpe problem , at vi gør vores boliger dyrere i takt med at overførselsindkomsterne sættes ned. Det er en rigtig dårlig cocktail og det fører til at hjemløsheden stiger.

Jeg kan kun opfordre beboerne i de almene boliger til at stå fast på, at der skal bevares små og billige boliger i afdelingerne.