Gå i dialog omkring Integrationsrådet

Ali Abbasi (Ø), Kommunalbestyrelsesmedlem - Ballerup bladet d. 9. november 2015

Enhedslisten opfordrer kommunalbestyrelsen til at aflyse nedlæggelsen af Integrationsrådet og i stedet gå i dialog med rådet.

I en sen nattetime har Socialdemokratiet og Venstre besluttet at Integrationsrådet skal nedlægges. Det er kommet som en bombe for vores nydanske medborgere.

I Enhedslisten undrer vi os over, at beslutningen er taget i forbindelse med budgetforliget, idet der ikke er tale om et egentligt spareforslag, da de sparede midler overføres til de frivillige organisationers arbejde, desuden undrer vi os over tidspunktet – hvorfor ikke vente til 2017, i stedet for at afbryde rådet halvvejs gennem deres valgperiode?

Vi finder det totalt forkasteligt at en så vigtig beslutning sker som led i en studehandel om budgettet. Det folkevalgte Integrationsråd er på intet tidspunkt blevet informeret om, hvad der var under opsejling. Det er ganske enkelt disrespekt for de mennesker, som knokler for at skabe god integration i kommunen.

Et arbejde, som er lykkedes ganske godt og har givet mange positive resultater, for eksempel i form at oprettelsen af bydelsmødre, etnisk sundhedskorps, modersmålsundervisning med mere.

Det er vigtigt at have et råd, som er høringsberettiget og som har et formelt samarbejde med kommunen, blandt andet via fast sekretariats-
bistand, for kun derved kan vi få et samlet billede af integrationsindsatsens udfordringer – og samtidig løbende igangsætte nye indsatser på området. Dette kan de frivillige foreninger ikke.

I Enhedslisten er vi ikke imod at Integrationsrådet nytænkes. Vi er heller ikke imod at der omprioriteres, således at flere midler tildeles de frivillige foreninger. Men denne proces kan ikke foregå udenom Integrationsrådet. Denne "vi alene vide" holdning er upassende for moderne ledelse og bidrager ikke til at engagere borgerne til frivilligt arbejde.

Derfor vil vi opfordre kommunalbestyrelsen til at suspendere beslutningen om at nedlægge Integrationsrådet og i stedet gå i dialog med rådet og de borgere den repræsenterer.