Ud med de fattige!

Mette Hedegaard
Ballerup Bladet 03-11-2014

Ballerup Kommune er og skal være en god kommune at bo i - uanset om man er rig eller fattig.

Det burde vi alle kunne blive enige om. Men på det seneste kommunalbestyrelsesmøde har alle partier – undtagen Enhedslisten – vedtaget nye regler for, hvem og hvordan man kan få anvist en bolig i Ballerup.

I Enhedslisten er vi lodret uenige i disse nye anvisningsregler. Af vedtagelsen kan man læse, at formålet med de nye regler er, at give mulighed for at sikre en mere »afbalanceret beboersammensætning« og det lyder jo flot. Der står også at formålet er at kunne tilbyde boliger til folk der har arbejde eller studerer i Ballerup og det er selvfølgelig også rart, at kunne stille boliger til rådighed for dem.

Måden at skaffe boliger til de mennesker man ønsker skal bosætte sig i Ballerup er blandt andet, at kommunen får flere boliger, de kan anvise til. Som loven er, har kommunen krav på at kunne anvise hver fjerde bolig, men ofte er der lavet aftaler med boligforeningerne om, at kunne anvise mere end hver fjerde.

Problemet med de nye regler er, at de er en sorteringsmekanisme, som skal bruges til at holde for eksempel mennesker på overførselsindkomster ude af kommunen.

Der sker ganske enkelt det, når man fremover søger en bolig gennem Ballerup Kommunes boliganvisning, at man vil blive bedømt på, om man er i arbejde eller studerer i Ballerup, og gør man det, kommer man foran i boligkøen. Når man sætter nogle foran i køen, sætter man andre bag i køen. Det er mennesker på overførselsindkomster, der kommer bag i køen.

Skulle alle kommuner få den ide, at lave samme anvisningsregler som Ballerup, vil det ikke længere være muligt for ledige at få en bolig gennem den kommunale anvisning. Alt afhængig af om boligforeningerne har givet kommunerne 100 procent anvisningsret, vil det heller ikke længere være muligt at komme ind i en almen bolig gennem andre ventelister. På den måde stavnsbinder vi ledige.

De nye anvisningsregler udløste en længere diskussion på kommunalbestyrelsesmødet mandag den 27. oktober, og det er muligt at se debatten via kommunens hjemmeside.