Kortsigtede besparelser i Ballerup

Kortsigtet at spare på kommunens ansatte !

Der spares på livet løs i Ballerup Kommune. Kommunen har lavet et omfattende sparekatalog. Mange af besparelserne medfører fyringer. Der er alllerede fyret 45 på Rådhuset og der skal fyres bibliotekarer, lærere , pædagoger m.m.

Ifølge Borgmester Dalsgaard skyldes besparelserne finanskrisen.
Men er det nu særlig smart at spare ved at fyre ansatte i kommunerne i en periode med finanskrise og arbejdsløshed? I den udstrækning de fyrede bor i Ballerup kommune, vil de, hvis dagpengeperioden nedskæres, i løbet af to år skulle have kontanthjælp fra kommunen. Nogle bor udenfor kommunen, men andre kommuner fyrer også folk, som så måske bor i Ballerup.
I en periode med arbejdsløshed ville det tværtimod være fornuftigt at det offentlige ansatte flere til fornuftig beskæftigelse til gavn for os alle.
Sæt selskabsskatterne op og lad især de store virksomheder betale finanskrisen. De multinationale selskaber skal betale skat i Danmark! Det er dem, der har tjent kassen i de gode tider!
Sæt skatten op for dem med de højeste indtægter!
Jeg ved godt det går imod skattestoppet, men her mener jeg kommunerne burde gøre oprør mod de pålæg, de har fået, om nulvækst og skattestop!

Marie Louise Ringgaard
(læserbrev i Ballerup Bladet)
Emneord: