Vision 2020

Vision 2020 – elastik i metermål
 

Ballerup kommune har netop afsluttet det såkaldte Vision 2020. Formålet er for såvidt ædelt nok – at involvere borgerne i det lokale demokrati. Ironisk nok satte kommunen projektet igang stort set samtidig med, at hundredevis af borgere ved flere lejligheder demonstrerede for at beholde deres skole, daginstitutioner og kvalitet i ældreplejen.

Enhedslisten mener dybest set, at kommunen, fremfor at poste tusindevis af skattekroner i eksterne konsulenter, burde have åbnet dørene på rådhuset for de mange bekymrede borgere, der gerne ville have været i dialog for at give deres bud på, hvordan vi i fællesskab kunne klare de store besparelser.

Forældre, pårørende og de ansatte i kommunens institutioner knoklede mange steder for at imødekomme kommunens sparekrav på en måde der gav mindst mulig gene for os allesammen. De forslag forældrebestyrelser og personale kom med, blev ikke taget alvorligt. Forældre og personales alternative spareløsninger blev flere steder skudt ned og slet ikke taget alvorligt.

Enhedslisten vil naturligvis gerne støtte op om at sikre borgernes deltagelse i det lokale demokrati. For Enhedslisten er det vigtigt at Vision 2020 ikke bare ende med at være tomme fraser som kommunen smykker sig med eller gemmer sig bag efter behov, for så er det ikke andet end elastik i metermål. Enhedslisten vil arbejde uophørligt for at borgerne bliver hørt og ikke mindst taget alvorligt.

Her kan du læse Enhedslistens fortolkning af Vision 2020

Vi satser på mennesker
Grøn puls - sund puls
Viden der vil frem
Kultur der samler


Emneord: