Social arv

Jens Wenzel Andreasen
Ballerup Bladet september 2011

Læserbrevet, der blev bragt i Ballerup Bladet for mere end 2 år siden, er stadig aktuelt.

EU arrangement med Søren Søndergaard

Dato: 
24. Februar 2014 19:00 - 21:00
Sted: 
Tapeten, Magleparken 5, Ballerup


Kom og hør Søren Søndergaard

I disse år øges EU´s indflydelse med raketfart, og det går ud over demokratiet. En undersøgelse fra Kommunernes Landsforening har vist, at 53 procent af alle sager i byrådene mere eller mindre stammer fra EU. Det samme gælder finansloven, hvor EU bestemmer, hvor meget der må bruges og til en vis grad til hvad. Faktisk skal EU allerede før sommerferien godkende udkastet til finanslov.

Stop salget af Nets

Jens Ohlsson
Ballerup Bladet: 10-02-2014

I Lautrupparken ligger et af nervecentrene i danskernes daglige økonomi, nemlig selskabet Nets, som står bag dankortet, betalingsservice og NemID.

Nu skal det også sælges til internationale investorer. Det er Enhedslisten imod.

Debataften om principprogram

Dato: 
19. Februar 2014 19:00 - 21:15
Sted: 
Magleparken 5, mødelokale C, 1. sal

Program

(Principprogram oplæg 1-4)
1) Udkast til princip-program fra skrivegruppen i Enhedslisten
2) Frihed, lighed og solidaritet (Fransesco Castellani m.fl)
3) Det enkle (Jan Hoby)
4) Frihed, lighed og socialisme (Jean Theirry m.fl.)
5) Debat
6) Valg af delegerede til konference om principprogram

Kammeratlige hilsener
Bestyrelsen for Enhedslisten i Ballerup og Toke Solvind

Nej til skolesammenlægninger og skolelukninger

Enhedslisten i Ballerup tager afstand fra administrationens udspil til en ny skolestruktur. Det er et forslag, der indebærer sammenlægninger af skoler, lukning af Højagerskolen, kæmpe BFO'er og forringede skoleveje for mange elever.

Emneord:

Tak for opbakningen

Mette Hedegaard
Ballerup Bladet: 03-12-2013

Enhedslisten i Ballerup vil gerne have lov at takke de mange, der har støttet og stemt på os.

Med to mandater har vi nu fået vores lokale gennembrud.

Vi har konstitueret os med Socialdemokraterne, og allerede nu tegner det til et godt samarbejde. De næste fire år vil vi lægge alle vores kræfter i det politiske arbejde udenfor – såvel som indenfor rådhusets mure.