Debataften om principprogram

Dato: 
19. Februar 2014 19:00 - 21:15
Sted: 
Magleparken 5, mødelokale C, 1. sal

Program

(Principprogram oplæg 1-4)
1) Udkast til princip-program fra skrivegruppen i Enhedslisten
2) Frihed, lighed og solidaritet (Fransesco Castellani m.fl)
3) Det enkle (Jan Hoby)
4) Frihed, lighed og socialisme (Jean Theirry m.fl.)
5) Debat
6) Valg af delegerede til konference om principprogram

Kammeratlige hilsener
Bestyrelsen for Enhedslisten i Ballerup og Toke Solvind

Nej til skolesammenlægninger og skolelukninger

Enhedslisten i Ballerup tager afstand fra administrationens udspil til en ny skolestruktur. Det er et forslag, der indebærer sammenlægninger af skoler, lukning af Højagerskolen, kæmpe BFO'er og forringede skoleveje for mange elever.

Emneord:

Tak for opbakningen

Mette Hedegaard
Ballerup Bladet: 03-12-2013

Enhedslisten i Ballerup vil gerne have lov at takke de mange, der har støttet og stemt på os.

Med to mandater har vi nu fået vores lokale gennembrud.

Vi har konstitueret os med Socialdemokraterne, og allerede nu tegner det til et godt samarbejde. De næste fire år vil vi lægge alle vores kræfter i det politiske arbejde udenfor – såvel som indenfor rådhusets mure.

Kommunalvalg 2013 er slut

Efter en lang og hård valgkamp (med en ren gyserafslutning) lykkedes det Enhedslisten i Ballerup at sikre sig to mandater i kommunalbestyrelsen i Ballerup.

Vi er beærede over den opbakning vælgerne har vist os, og håber vi kan gengælde denne tillid ved at kæmpe for maksimal indflydelse trods et solidt socialdemokratisk flertal.

For mere information omkring valgets detaljer, se menupunktet her på siden der hedder "Valgtal", her finder du tal fra dette, samt tidligere valg.

Emneord:

Opret et ledighedsråd

Mette Hedegaard
Ballerup Bladet: 11-11-2013

Indsatsen for de ledige har længe været styret af kassetænkning og ikke imødekommet de lediges behov.

Enhedslisten var de første til at kritisere, at kommunalbestyrelsen (KB) nedlagde beskæftigelsesudvalget for fire år siden.

Nu ser det heldigvis ud til, at et flertal i KB vil oprette et udvalg for området, så der kan udvikles gode ideer.

Klar tale om det boligsociale område

Mette Hedegaard
Ballerup Bladet: 11-11-2013

Enhedslisten har i valgkampen gjort det klart, at hvis/når vi kommer i kommunalbestyrelsen, vil vi bruge al vores indflydelse til at skaffe flere ressourcer til det boligsociale arbejde.

Gerne allerede i 2014. Det er et klart valgløfte.

Betydningen af det understøttede boligsociale arbejde er tydeligt demonstreret i Hedeparken, Vængerne og Eskebjerggård.