En aftale er ikke altid en god aftale

Jeg skal da lige love for, at det er noget af en bandbulle, som Martin Jonassen (C) kaster over mit og Enhedslistens syndige hoveder. Jeg kan nu berolige Martin med, at det ikke står så slemt til med os, som han tror. Enhedslisten har både i folketing, regioner og kommunalbestyrelser været med i adskillige forlig. Vi ved godt, hvad det drejer sig om.

Emneord:

Vil SF og SD fjerne nedskæringer?

Meningsmåling efter meningsmåling viser, at vi får regeringsskifte efter et folketingsvalg. Det skulle også gerne medføre en ny politik i kommunerne.

Emneord:

Har vi borgerinddragelse i Ballerup?

Af Mette Hedegaard, folketingskandidat for Enhedslisten

Emneord:

Hvad skal der ske med børnene i Østerhøj?

Fra næste år vil der være en overbelægning på 60 børn i Byggeren i Klakkebjerg.
Samtidig skal BFO-Østerhøj (Afd. Freja) der deler hus med byggeren, gøre plads til 20 børn mere end idag.
Den pavillion der udgør halvdelen af BFO'ens lokaler, har alle dage været en midlertidig løsning som kommunen senest i 2007 ville spare væk. 
Emneord:

Hvad er en BFO?

Som en konsekvens af den forrige sparerunde blev fritidshjemmene i Ballerup kommune omdannet til skole/fritidsordninger. Og så alligevel ikke, for Ove Dalsgaard slog flot ud med armen og erklærede at der aldrig ville komme SFO’er i Ballerup. Derfor taler man om ”Ballerup Fritidsordning”, eller BFO, og det skulle angiveligt betyde at man ville opretholde normeringen for pædagoger og i det hele taget holde samme kvalitetsniveau som der kræves for et fritidshjem, men for en højere pris.
Emneord:

Kan borgerne være tilfredse


I sidste nummer af Ballerup Bladet spørger en læser, om DF’s vælgere kan være tilfredse med deres parti. Samme spørgsmål kan stilles om flertallet i kommunalbestyrelsen. Vi har et af de ”rødeste” byråd i Danmark, og alligevel synes det blot at føre VK-regeringens politik ud i livet. Store besparelser på gamle, handicappede, biblioteker og institutioner, samt privatisering. Det er jo lige efter finansministerens hjerte, hvor det offentlige skal nedprioriteres til fordel for det private.
Emneord: