Foruroligende og uanstændigt

Jens Wenzel Andreasen
Ballerup Bladet: 05-02-2013

Det er sørgeligt og foruroligende at læse i Ballerup Bladet, at kommunens topledelse ikke ser noget problem i at afholde fortrolige samtaler med kommunens borgere i lokaler med glasvægge. Enhver kan sige sig selv at det må føles ubehageligt og ydmygende at blive stillet til skue, især hvis man er i en socialt udsat situation, som det ofte vil være tilfældet når kommunens borgere skal mødes med sagsbehandlerne.

Emneord:

Et skridt på vejen til fred

Jens Ohlsson, på vegne af Enhedslisten i Ballerup
30-11-2012

I fredags tændte Ballerup sit juletræ med fredslyset fra Betlehem, og samme dag fik Palæstina endelig observatørstatus i FN. Enhedslisten er svært tilfredse herover, og vi er glade for opbakningen fra næsten alle politiske partier. Kun et stærkt internationalt pres kan få Israel til forhandlingsbordet og sikre en to-stats løsning, som indebærer at Israel må rømme de besatte områder og opgive de ulovlige bosættelser. Ellers bliver der aldrig fred.

Emneord:

Generalforsamling og valg

Torsdag den 25. oktober holder Enhedslisten i Ballerup generalforsamling. 
Her vælger vi også spidskandidater til kommunalvalget som afholdes 2013.

Siden valget 2011 har Enhedslisten oplevet en stor medlemstilslutning - også i Ballerup. Den øgede tilslutning til vores politik, betyder at vi har mange flere kræfter til at arbejde for et mere solidarisk og grønt Ballerup. Det er også denne dagsorden som vores kommende bestyrelse og kommunale kandidater vil arbejde efter.

Emneord:

Blå spredehagl om bompenge

Det bliver let lidt kluntet når landspolitikere med det store PC-kørekort forsøger at markere sig lokalt. Først Gitte Lillelund Bech og nu senest Benedikte Kjær har læserbrevflettet den samme enslydende skabelon til alle lokalaviserne i Københavns omegnskommuner, blot med bynavnet udskiftet. Det bliver påstandene kun mere forvrøvlede af. Benedikte Kjær kender tydeligvis ikke noget til forholdene i Ballerup, for så ville hun vide at den frygtede pendlerkamp om parkeringspladserne helt upåagtet kan finde sted på pendleranlægget vil Kildedal station.

BFO2 - dobbeltmoral?

FRITIDSKLUBBER: Jeg har netop modtaget Ballerup Bladet og sidder og er ved at
få kaffen i den gale hals.

Her siger Henrik Bolberg ( A) nemlig, at: » Tilbuddet bliver dårligere hvis
BFO2 erstatter klubberne.

Sommerferie!

Afdelingen holder sommerferie. Vi vender tilbage med friske kræfter, klar til at tage opgøret med VKO-politikken.
Vi ses!