Hvad er en BFO?

Som en konsekvens af den forrige sparerunde blev fritidshjemmene i Ballerup kommune omdannet til skole/fritidsordninger. Og så alligevel ikke, for Ove Dalsgaard slog flot ud med armen og erklærede at der aldrig ville komme SFO’er i Ballerup. Derfor taler man om ”Ballerup Fritidsordning”, eller BFO, og det skulle angiveligt betyde at man ville opretholde normeringen for pædagoger og i det hele taget holde samme kvalitetsniveau som der kræves for et fritidshjem, men for en højere pris.
Emneord:

Kan borgerne være tilfredse


I sidste nummer af Ballerup Bladet spørger en læser, om DF’s vælgere kan være tilfredse med deres parti. Samme spørgsmål kan stilles om flertallet i kommunalbestyrelsen. Vi har et af de ”rødeste” byråd i Danmark, og alligevel synes det blot at føre VK-regeringens politik ud i livet. Store besparelser på gamle, handicappede, biblioteker og institutioner, samt privatisering. Det er jo lige efter finansministerens hjerte, hvor det offentlige skal nedprioriteres til fordel for det private.
Emneord:

Kortsigtede besparelser i Ballerup

Kortsigtet at spare på kommunens ansatte !

Der spares på livet løs i Ballerup Kommune. Kommunen har lavet et omfattende sparekatalog. Mange af besparelserne medfører fyringer. Der er alllerede fyret 45 på Rådhuset og der skal fyres bibliotekarer, lærere , pædagoger m.m.

Ifølge Borgmester Dalsgaard skyldes besparelserne finanskrisen.
Emneord:

PolitikertræfLørdag den 29. maj var der politikertræf på Kirketorvet, Ballerup. Formålet var at repræsenterede nogle lokale aktive og landspolitikere.
For Enhedslisten deltogFrank Aaen og Marie Louise Ringgaard.

Emneord:

Valgfilm fra København

Valgfilm fra Københavnerne, kan også ses af folk i Ballerup!
Emneord: