Bedre velfærd og flere grønne jobs

Jens Ohlsson 
Ballerup Bladet: 05-11-2013

Forringelserne i dagpengesystemet er skyld i, at mere end 150 ledige i Ballerup har mistet deres dagpenge siden 1. januar i år. 

Hver måned er der 10-15 nye arbejdsløse, der bliver ramt. For de fleste betyder det en kraftig nedgang i indtægten, og nogle står helt uden indtægt.

Dagpengeforringelserne er en økonomisk og menneskelig katastrofe for de ledige.

De Radikale, Venstre, Konservative og DF stod bag.

Kandidater til KV13

Enhedslisten i Ballerup stiller op med 11 kandidater til kommunalvalget:


1.
Mette Hedegaard,
skolelærer
metteh44[snabel-a]gmail.com
VALGT IND
 

Emneord:

Løndumping eller win-win

Jens Ohlsson 
Ballerup Bladet: 29-10-2013

Borgmester Jesper Würtzen erkender indirekte i sit svar til mig, at det er socialdemokratisk politik at tvinge ledige til at fjerne graffiti for deres kontanthjælp.

Win-win situation eller dobbeltmoral?

Mette Hedegaard, spidskandidat 
Ballerup Bladet: 29-10-2013

Borgmester Jesper Würtzen erkender indirekte i sit svar til mig, at det er socialdemokratisk politik at tvinge ledige til at fjerne graffiti for deres kontanthjælp.

Er gratis arbejdskraft socialdemokratisk politik?

Mette Hedegaard, spidskandidat 
Ballerup Bladet: 08-10-2013

Kommunalbestyrelsen er blevet enige om et budget, som blandt andet afsætter 750.000 kroner til fjernelse af graffiti. 

Desværre skal dette rengøringsprojekt udføres af ledige på kontanthjælp.

I Enhedslisten er vi enige i, at alle mennesker har ret til et arbejde, og at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at skabe arbejdspladser.

Men der skal være tale om jobs på rigtige løn- og arbejdsvilkår.

Valgfolder 2013

Så er alle valgfolderne printede og ligger klar til uddeling.
Vedhæftet denne side finder i folderen i digital form, og så regner vi med at oprette hold til uddeling af de fysiske foldere inden længe.

Emneord: