Opret et ledighedsråd

Mette Hedegaard
Ballerup Bladet: 11-11-2013

Indsatsen for de ledige har længe været styret af kassetænkning og ikke imødekommet de lediges behov.

Enhedslisten var de første til at kritisere, at kommunalbestyrelsen (KB) nedlagde beskæftigelsesudvalget for fire år siden.

Nu ser det heldigvis ud til, at et flertal i KB vil oprette et udvalg for området, så der kan udvikles gode ideer.

Klar tale om det boligsociale område

Mette Hedegaard
Ballerup Bladet: 11-11-2013

Enhedslisten har i valgkampen gjort det klart, at hvis/når vi kommer i kommunalbestyrelsen, vil vi bruge al vores indflydelse til at skaffe flere ressourcer til det boligsociale arbejde.

Gerne allerede i 2014. Det er et klart valgløfte.

Betydningen af det understøttede boligsociale arbejde er tydeligt demonstreret i Hedeparken, Vængerne og Eskebjerggård.

Giv lærerne en arbejdstidsaftale

Mette Hedegaard
Ballerup Bladet: 11-11-2013

Med de kommende gigantiske omvæltninger og udfordringer i vores folkeskoler er der brug for mere forberedelsestid – ikke mindre.

For mange chefer

Mette Hedegaard 
Ballerup Bladet: 11-11-2013

Forleden kom jeg forbi en flok mænd, der var ved at sætte et rækværk op ved en villa.

Én af mændene var i gang med at banke, grave og måle op til hegnspælene.

De fire andre stod og kiggede på og kom med gode råd.

Bekæmp skattely

Jens Ohlsson
Ballerup Bladet: 11-11-2013

I øjeblikket viser DR en serie om skattely. Det bør få kommunen til at reagere.

Vi køber varer fra en række multinationale selskaber, som ikke bidrager med en eneste krone i den fælles kasse, fordi de flytter deres overskud til skattely og benytter sig af transfer pricing.

Bedre hjælp til de ældre

Annie Sachse
Ballerup Bladet: 11-11-2013

Forringelserne i dagpengesystemet er skyld i, at mere end 150 ledige i Ballerup har mistet deres dagpenge siden 1. januar i år.

Et af EL's krav er, at ældre medborgere skal have lovsikrede minimumsrettigheder. Det handler bl.a. om ret til at komme i bad to gange om ugen og rengøring minimum hver 14. dag. Disse rettigheder skal indskrives i Serviceloven.

Kernen i Enhedslistens udspil er et markant løft i hjemmehjælpen, som er blevet voldsomt beskåret, på trods af at der er kommet flere ældre.