Mere om økologi

Jens Ohlsson, Enhedslisten i Ballerup
Ballerup Bladet: 24-09-2013

Ballerup Kommunes seneste Grønne Regnskab er ikke opmuntrende læsning, hvad angår økologien.

Som medlem af Green Cities samarbejdet har Ballerup en målsætning om at 75% af maden skal være økologisk inden 2015, men regnskabet viser, at vi kun er nået op på 56 % (i 2011). Derfor skal der meget mere turbo på den økologiske omstilling.

Enhedslisten vil derfor foreslå følgende initiativer:

- Der oprettes økologiske skolekantiner, som drives som socialøkonomiske virksomheder i et samarbejde mellem skolen og jobcentret. Når heldagsskolen kommer til næste år, skal eleverne have flere timer med praktiske fag. Derfor er det oplagt, at elever og hjemkundskabslærere bruger kantinerne til læring og praktiske færdigheder om sund mad. Samtidigt får vi oprettet nødvendige lokale arbejdspladser for de ledige.

- Der oprettes økologiske skolehaver, hvor eleverne kan dyrke de grøntsager, som skal bruges i deres egne kantinerne.

- Økonomaer på plejehjem og hjemkundskabslærere på skolerne skal på kursus i økologisk madlavning. Kantinen på Lundehavens plejecenter – som laver mad til 5 plejehjem – er omlagt til næsten total økologi, uden at det har kostet en krone mere på mad budgettet. Det kunne alle lære af.

- Der indstiftes en pris for de institutioner som er nået længst med økologisk omstilling. I Furesø kommune er der i år givet 17 diplomer til institutioner, som er nået op på mindst 75% økologi. Det kan altså lade sig gøre, hvis viljen er der.