Konservativ uvidenhed om faktiske forhold

Jens Wenzel Andreassen
Ballerup Bladet: 31-01-2012

ALMENE BOLIGER: Martin Jonassen fremhæver i Ballerup Bladet d. 17/1 privat boligbyggeri frem for almene boliger. Det bruger han tre spalter på, men de mange ord afslører kun en fuldstændig uvidenhed om de faktiske forhold, der gælder for almene boliger.

Det er ikke kommunen, der betaler for opførelse af almene boliger. De almene boligorganisationer køber byggegrunde af kommunen og betaler for opførelsen. I modsætning til det private boligbyggeri, så kan kommunen anvise til en del af de almene boliger.
Den almene sektor bidrager altså til at løse de boligsociale opgaver, som de private ikke bidrager til. Den almene sektor bidrager til statens byggeri af blandt andet plejehjem, via landsbyggefonden. Det gør den private sektor ikke.
Til forskel fra den private sektor er de almene boliger fri for profit og spekulation. Der er ikke nogen, der skal tjene på de almene boliger. Der er ikke nogen arbejds- og skattefrie gevinster, som har medført en ukontrolleret lånefest, der har medvirket til at skabe en dyb finansiel krise, sådan som det har været tilfældet i den private sektor.
I den almene sektor er almindelige borgere beskyttet mod bolighajer og har tillige maksimal demokratisk indflydelse på drift, vedligehold og forbedring af deres boligafdeling.
Med et pennestrøg udnævner Martin Jonassen den halvdel af kommunens borgere, der bor alment til at være ressourcesvage, og det fremstår, som om han helst ville undvære dem. Jeg er stolt af at bo alment og derigennem kunne bidrage til et mere demokratisk og retfærdigt samfund, og den fest under jeg gerne mange flere at kunne deltage i!
Udvidelse af den almene sektor indebærer i øvrigt ikke kun nybyggeri, men kan også omfatte overtagelse af ejendomme i den private sektor. Den opgave løfter vi også gerne for at hjælpe de nødlidende boligejere og udlejere. 

Emneord: