Klar tale om det boligsociale område

Mette Hedegaard
Ballerup Bladet: 11-11-2013

Enhedslisten har i valgkampen gjort det klart, at hvis/når vi kommer i kommunalbestyrelsen, vil vi bruge al vores indflydelse til at skaffe flere ressourcer til det boligsociale arbejde.

Gerne allerede i 2014. Det er et klart valgløfte.

Betydningen af det understøttede boligsociale arbejde er tydeligt demonstreret i Hedeparken, Vængerne og Eskebjerggård.

De ressourcer er givet rigtigt godt ud.

Tryghed, tillid, godt naboskab og glade arrangementer, kan ofte ikke gøres op i penge, men det kan den forebyggende effekt.

Et godt boligsocialt arbejde i samarbejde med kommunen er en stor del af svaret på de problemer med bander vi oplever for tiden.

De almene boliger yder en betydelig socialiserende indsats, og det boligsociale arbejde kommer tifold tilbage – hvis det støttes.

De 200.000 kr, ekstra, som er afsat, er for sølle.

Den frivillige opbakning er der, men det skal understøttes ordentligt af kommunen.

For beboerne i de almene boliger vil Enhedslisten være et rigtigt godt valg til kommunalbestyrelsen.

Vi sætter lighed højt og sætter fingeren på forhold, der skal gøres bedre.

Vi kommer med konstruktive forslag til forandringer, vi sætter mennesker før systemet – og så bor mange af os alment.

Sæt derfor dit kommunale kryds ved Enhedslisten.