Kan borgerne være tilfredse?

Søren Guts
Ballerup bladet: 21-07-2010

I et af de senere numre af BB spørger en læser, om DF's vælgere kan være tilfredse med deres parti. Samme spørgsmål kan stilles om flertallet i kommunalbestyrelsen. Vi har et af de "rødeste" byråd i Danmark, og alligevel synes det blot at føre VK-regeringens politik ud i livet. Store besparelser på gamle, handicappede, biblioteker og institutioner, samt privatisering. Det er jo lige efter finansministerens hjerte, hvor det offentlige skal nedprioriteres til fordel for det private.

De ødelæggende besparelser kunne være undgået med en mindre skatteforhøjelse, som havde været et mindre onde i den nuværende situation. Ballerup burde være gået imod regeringen her.
Nogle af de foreslåede besparelser er fjernet. Efter min mening virker det som en bevidst taktik: Man melder alt for store sparemål ud, fjerner dem, hvor folk protesterer, og kalder det så en sejr. At man samtidig kalder det for fremskridt og ligestilling, at kommunale veje gøres til private er helt grotesk.
Jeg håber, at de mange, som får besparelserne at mærke, ikke stiller sig tilfredse, men fortsætter protesterne. 

Emneord: