Generalforsamling 2019

Dato: 
27. Februar 2019 18:00 - 21:00
Sted: 
Ballerup Rådhus

Aftenen starter med mad og et kort lokalt oplæg, hvorefter Rune Lund fra Enhedslistens folketingsgruppe kommer forbi for at tale om bank- og finanssektoren, og hvilke tiltag Enhedslisten spiller ind med for at bringe sektoren tilbage på sporet.

Herefter starter den formelle generalforsaling hvor dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kommende arbejde, herunder indkomne forslag angående dette
4. Andre indkomne forslag
5. Regnskab
6. Budget
7. Valg af delegerede til årsmødet
8. Valg af bestyrelse, kasserer og revisor
9. Eventuelt