Generalforsamling

Dato: 
8. Februar 2017 18:00 - 22:00
Sted: 
Ballerup Rådhus

Velkommen til generalforsamling.

Fra kl. 18-19 spiser vi lidt aftensmad samtidig med, at vi hører et spændende gæsteoplæg om et aktuelt politisk emne. Herefter er dagsorden som følger:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning, årets highlights
3. Kommunalvalg 2017
4. Pause
5. Opstilling og valg af Enhedslistens kandidater *
6. Pause
7. Valg af delegerede til årsmødet
8. Indkomne forslag **
9. Valg til bestyrelse
10. Pause
11. Regnskab
12. Budget
13. Den nyudnævnte bestyrelse mødes

* Hvis du ønsker at stille op, bedes du give din kontaktperson besked om dette via mail: [email protected]. Derudover skal du forberede en valgtale af et minuts varighed, som du holder på generalforsamlingen.

**Ifølge vedtægterne skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen, dvs. 1. februar.