Medlemsmøde

Dato: 
19. August 2015 19:30 - 21:00
Sted: 
Ballerup Rådhus

1. Formalia, valg af referent og ordstyrer
2. Sidste nyt om budgetforhandlingerne i kommunen
3. Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde i slutningen af september
4. Aktiviteter i efteråret
5. Støtte til foreninger
6. Evt.