Hvad er en BFO?

Jens Wenzel Andreasen
Ballerup Bladet 26-10-2010 (indsendt 26-09-2010)

Som en konsekvens af den forrige sparerunde blev fritidshjemmene i Ballerup kommune omdannet til skole/fritidsordninger. Og så alligevel ikke, for Ove Dalsgaard slog flot ud med armen og erklærede at der aldrig ville komme SFO'er i Ballerup. Derfor taler man om "Ballerup Fritidsordning", eller BFO, og det skulle angiveligt betyde at man ville opretholde normeringen for pædagoger og i det hele taget holde samme kvalitetsniveau som der kræves for et fritidshjem, men for en højere pris.

Dengang var vi mange der frygtede at de flotte ord skulle vise sig at dække over en glidebane af forringelser og nu har vi fået syn for sagn. En del af budgetforslaget for næste år indebærer en beskæring af normeringen svarende til en besparelse på 3.2 millioner om året. For en fritidsordning som den ved Egebjergskolen betyder det en nedskæring på godt 1¼ medarbejder. Vi har altså fået væsentligt dårligere fritidsordninger for en højere betaling.
Så hvad mener Ove Dalsgaard egentlig når han siger at der aldrig vil komme SFO'er i Ballerup? Hvor ringe skal en BFO være før vi kan kalde den en SFO? 

Emneord: