Grøn puls

Grøn puls - sund puls


Ballerup er en grøn kommune og det skal vi blive ved med at være.
Enhedslisten ønsker en kommune, der i endnu højere grad end nu, satser på bæredygtighed og bekæmpelse af klimaforandringer.

Vi ser miljø og sundhed som to sider af samme sag og vil arbejde for at:
* I 2020 skal naturen og de rekreative områder i endnu højere grad være en del af Ballerups image. Det betyder også, at vi skal stoppe udstykningen af naturområder til private parceller.
* Ballerup skal investere i bedre miljøløsninger – Miljø og klima i alt nybyg og renovering.
* Økologiske produkter skal være lettere tilgængelige, end de er idag. Grantoftegård kan levere økologiske produkter til nærliggende daginstitutioner og plejehjem.
* Kollektiv trafik der fungerer og som er til at betale. Enhedslisten ønsker ikke en Frederiksundsmotorvej – og vi mener, det er hyklerisk at foreslå den ført igennem naturområder uden for kommunegrænsen.
* Bedre cykelstinet og vedligeholdelse af cykelstier. Det vil også give familier med børn bedre muligheder for at vælge cykel fremfor bil.
* Central kostpolitik for daginstitutioner og skoler og sportsklubber. Sund mad i kantinerne.
* Kommunen skal hjælpe med at oprette decentrale spiseklubber for ældre i boligområderne. Mange ældre spiser ikke ordentligt, fordi de sidder alene.
* Økonomisk og praktisk kommunal støtte til grøn fornyelse af boligkvartererne.

Emneord: