Folkeskolereform og konflikt

Mette Hedegaard
Balerup Bladet: 23-04-2013

Miasser Hawwa og Josefine Andersen fra SF i Ballerup, vil ikke tage afstand fra regeringens folkeskolereform, og beskylder mig for at omklamre lærerkonflikten.

Til Miasser og Josefine kan jeg bare sige:
Det er regeringen der har omklamret folkeskolen. I fremturer med en reform, som I kalder en "helhedsskole" men som reelt betyder at eleverne i de ældste klasser skal gå i skole 37 timer om ugen. Det mener I åbenbart ikke er det samme som "heldagsskole"... OK bevares – der er selvfølgelig 24 timer i et døgn, så det kunne da godt have været meget værre. Jeg ser sådan her på det:
1. Der findes nogle få eksempler på, at heldagsskoler virker. Det er fint, men det er altså ikke grundlag nok til, at reformere hele folkeskolen efter den model.
2. Eleverne må gerne få flere timer, men fokus bør måske nok så meget være på at nedsætte klassekvotienten, indfører to-lærer ordninger og så ellers sørge for at uddanne og efteruddanne lærerne. Og flere timer bør i hvert fald ikke medføre mindre forberedelsestid!
3. Det er fuldkommen uacceptabelt at pille ved vores fagforenings ret til at forhandle på vores vegne som kollektiv. Det ville have været ideelt hvis reformen og overenskomstforhandlingerne kunne holdes adskilt, men det har regeringen selv forpurret, ved at lade lærerne betale for reformen.
4. Det KL og finansministeren kalder "normalisering" er ikke andet end en smart måde at spille lærere og andre faggrupper ud mod hinanden på. De prøver at få det til at lyde som om lærerne har særligt gunstige forhold. Det har vi ikke. Vi har anderledes forhold på en række områder. Vi arbejder med børn og læring og ikke med industriprodukter.
5. Jeg vil – både som lærer, som mor og medlem af Enhedslisten – gerne være med til at udvikle og gøre en god skole endnu bedre. Jeg har endnu ikke hørt et eneste argument fra regeringen, Miasser eller Josefine om, hvad det er, der helt konkret er galt. At en stor del af en ungdomsårgang ikke får en ungdomsuddannelse, kan skolen være med til at ændre på. Men som lærer kan jeg intet gøre, når I samtidig smider børnenes forældre ud af dagpengesystemet eller forringer kontanthjælpen. Prøv nu at se lidt helhedsorienteret på jeres egen politik.
Miasser og Josefine, I beskylder mig for at snylte på lærerkonflikten for at profilere mig selv. Som lærer, der selv er ramt af konflikten, behøver I ikke belære mig om, hvor slemt det er. Som mor, har jeg en helt naturlig og sund interesse i, hvordan mine børns skole- og fritidsliv kommer til at tegne sig i fremtiden. Og som medlem af Enhedslisten .... Tjah ... jeg ville ønske at I ville berige mig med jeres - som I selv skriver; "dybsindige fortolkninger af, hvad konflikten egentligt handler om"... I får det til at lyde som om I har en helt anden udlægning end mig, og den kunne da være interessant at få frem i lyset. Det kunne jo være at den både var "anderledes og mere spændende".