Een golfbane er nok i Ballerup

Søren Guts
Ballerup Bladet: 14-07-2009

Det er rart at se, at der er flere protester mod en golfbane i Harrestrup Ådal. Enhedslisten har intet imod golfsporten. Golfbaner kan nogen steder være med til at bevare grønne områder. Men samtidig kan man konstatere, at golfsporten har toppet medlemsmæssigt, og at vi i forvejen har en golfbane i kommunen. Der er ikke behov for en til, hvis man tænker på de lokales behov.

Vi tror heller ikke på, at man med golfbaner og andet kan tiltrække velbeslåede skatteborgere eller gæster til kommunen. De mange penge, som en golfbane koster at anlægge og drive, kan bruges bedre på andre rekreative formål.

Afsnittet om golfbane bør trækkes ud af planen for Harrestrup Ådal, og i stedet bør der satses på rekreative områder for alle. Gerne kombineret med bold- og motionsbaner til uorganiseret sport. 

Emneord: