Den konservative hjertesag

Mette Hedegaard, Borgmesterkandidat 
Ballerup Bladet: 26-08-2013

Hvis jeg havde en krone, for hver gang en konservativ skrev eller sagde ”Folkeskolen er en konservativ hjertesag”, så havde jeg været rig nu.

Martin Jonassen (K) skriver i et debatindlæg d. 19. august at motion i folkeskolen er… en konservativ hjertesag. Jonassen stiller et (i øvrigt glimrende) forslag om, at eleverne skal have idrætstimer. Kan det være undsluppet den konservative opmærksomhed, at det har eleverne allerede?

Eller er det bare endnu en snedig måde at få sneget mantraet ”den konservative hjertesag” ind på? Det må læserne selv bedømme…

Desværre har Jonassen også fremført en anden sag vedr. folkeskolen. Han fremhæver ”holddeling” som en måde at hæve niveauet i skolen på. Han vil skille eleverne – svage og stærke elever hver for sig. Denne metode er ikke hensigtsmæssig – og i et vist omfang slet ikke lovlig. I Danmark opererer vi med undervisningsdifferentiering, og ikke med elevdifferentiering. Det vil ende med at skabe et A og et B hold og vil i øvrigt være et opgør med folkeskolen som ”folkets skole”. Er det en konservativ hjertesag? Måske skal vi rykke folkeskolen ca. 20 centimeter op, og gøre den til en hjernesag i stedet for.