Budgetaftalen 2018

Efter 2 år hvor budgettet blev indgået snævert mellem Socialdemokraterne og Venstre, er det i år lykkes at lave en bred aftale hvor alle partier i kommunalbestyrelsen, med undtagelse af Konservative, er med.

Enhedslisten har sat markante aftryk på den aftale der er indgået, og vi er tilfredse, men ethvert budget er et kompromis, og derfor er der også enkelte områder hvor vi har givet os for at imødekomme flertallet.

Nedenunder ses en kort oversigt over Enhedslistens syn på det bedste i aftalen:
• Stor satsning på barnets første 1000 dage
• Sænkning af klassekvotienten til 25 elever pr. klasse i vores folkeskoler
• Skolevejledere på skolerne
• Ingen besparelser på BFO'erne
• Pulje penge til de BFO'er der rammes hårdest af den nye ressourcetildelingsmodel
• Forbedring af indeklimaet på dagsinstitutionerne
• Ansættelse af Borgerrådgiver
• Oprettelse af Psykiatriråd, samt ekstra midler til området
• Ny indsats for unge autister (Nest-klasser)
• Solceller på Ballerup Rådhus
• Ny finansiel strategi med fokus på grønne investeringer

Af de nævnte er Enhedslisten ekstra glade for Nest-klasserne, solcellerne på rådhuset og puljen til de BFO'er der er hårdest ramt af ressourcetildelingsmodellen, da disse er forslag som Enhedslisten har arbejdet hårdt for, og som nu er blevet en del af en fælles aftale.

Til slut skal det mindre gode naturligvis også nævnes; budgettet indeholder en vederlagsforhøjelse for 2. viceborgmesteren samt næsteformændene i udvalgene. Enhedslisten kæmpede meget imod, men efter det stod klart at vi stod alene i vores modstand, vurderede vi, at det ikke gav mening at trække sig fra et ellers udmærket budget.

I løbet af de næste dage vil forligspartierne sætte sig sammen og udfærdige den endelige aftale hvor alle detaljer vil fremgå, herefter vil vi publicere en detaljeret gennemgang her på siden.