Boligjobordningen tager penge fra de dårligst stillede

Jens Wenzel Andreasen
Information: 14-03-2013

Regeringen har besluttet at videreføre Boligjobordningen som en del af vækstplanen. Men af uransagelige årsager ser det ikke ud til, at man vil gennemføre oplagte og nødvendige ændringer i forhold til ordningen, som den så ud, da den oprindelig blev indført af den tidligere regering.

Men hvis Boligjobordningen skal genindføres, må det i denne omgang sikres, at fradragene alene gives til arbejder, som reducerer boligernes miljøbelastning, eksempelvis til renovering af klimaskærmen, etablering af anlæg til lokal nedsivning af regnvand eller etablering af vedvarende energi i form af sol-, vindenergi eller jordvarme. På den måde vil ordningen kunne bidrage til at opfylde løftet om et grønt tilskud til energirenovering, som blev fremsat med regeringsgrundlaget i 2011, men efterfølgende opgivet i 2012.

Og denne gang bør lejere såvel som ejere i langt højere grad tilgodeses. Vi er alle med til at betale, så derfor skal Boligjobordningen naturligvis kunne benyttes af alle på lige fod.

Hvis disse to nødvendige ændringer ikke gennemføres, vil vi komme til at se en gentagelse af de seneste to års ordning, hvor boligejere og andre med penge på bogen vil blive sikret statsstøtte til håndværkerarbejde, rengøring og babysitning, i et omfang på 1.5 til 2 milliarder om året, mens ordningen vil forbigå lejere, som sparer op og renoverer kollektivt. Lejere vil således ikke kunne benytte ordningen til energirenovering og andre fælles miljøfremmende tiltag.

Uden disse ændringer kan resultatet blive endnu en runde køkkener og carporte, betalt med forringelser i kontanthjælpen og dårligere overenskomster for de offentligt ansatte. Det vil ikke være i samfundets interesse.