Besparelser giver andre udgifter

Søren Guts
Ballerup Bladet: 29.03.2011

Nu varsles der igen besparelser i Ballerup kommune. Man lover dog, at det ikke giver fyringer, men mon ikke, der bliver nedskæringer i personalet alligevel.

Samtidig er formanden for Kommunernes Landsforening ude at kræve ansvarlighed af folketinget. Efter hans mening har kommuner været ansvarlige ved at skære i budgetterne og fyre 11.000 ansatte.
Formanden undlader behændigt at fortælle at en stor del af de 11.000 personer fremover skal have arbejdsløshedsunderstøttelse. De fyrede skal måske også have højere boligstøtte og større tilskud til fripladsordninger i daginstitution. De fyrede kan i hvert fald ikke længere betale så meget i skat.
Det kunne være interessant at beregne, hvad nettobesparelsen er for stat og kommune samlet. Og dernæst holde dette beløb op mod den ringere kommunale service.
Hvordan kan det være "økonomisk ansvarlighed" at betale pædagoger, skolelærere, hjemmehjælpere og socialrådgivere for ikke at lave noget?
Det er dybt beklageligt, at Ballerup vil fortsætte sparelinjen. Det er, som SF og SD plejer at sige i Folketinget, ikke vejen ud af krisen. 

Emneord: