Bedre velfærd og flere grønne jobs

Jens Ohlsson 
Ballerup Bladet: 05-11-2013

Forringelserne i dagpengesystemet er skyld i, at mere end 150 ledige i Ballerup har mistet deres dagpenge siden 1. januar i år. 

Hver måned er der 10-15 nye arbejdsløse, der bliver ramt. For de fleste betyder det en kraftig nedgang i indtægten, og nogle står helt uden indtægt.

Dagpengeforringelserne er en økonomisk og menneskelig katastrofe for de ledige.

De Radikale, Venstre, Konservative og DF stod bag.

Men Socialdemokraterne og SF har intet gjort for at rette op på skaderne.

Regeringens stramme rammer for kommunerne har betydet at mange gode job er blevet nedlagt siden sidste valg. Enhedslisten vil – ved finansloven og i kommunalbestyrelsen – kræve, at der skabes nye grønne job og velfærdsjob.

Sådan kan vi på én gang sikre arbejde til flere og bedre kvalitet for borgerne.

Med et kryds ved liste Ø kan du støtte Enhedslistens krav om politisk handling.