Bedre hjælp til de ældre

Annie Sachse
Ballerup Bladet: 11-11-2013

Forringelserne i dagpengesystemet er skyld i, at mere end 150 ledige i Ballerup har mistet deres dagpenge siden 1. januar i år.

Et af EL's krav er, at ældre medborgere skal have lovsikrede minimumsrettigheder. Det handler bl.a. om ret til at komme i bad to gange om ugen og rengøring minimum hver 14. dag. Disse rettigheder skal indskrives i Serviceloven.

Kernen i Enhedslistens udspil er et markant løft i hjemmehjælpen, som er blevet voldsomt beskåret, på trods af at der er kommet flere ældre.

For Ballerup vil det betyde, at der kan ansættes 25 flere sosu'er i hjemmeplejen. Et tiltrængt serviceløft, som vil skabe flere arbejdspladser for ledige varme hænder.