Alternativ til venstre

Søren Guts
Ballerup Bladets valgnummer 2009

Den største udfordring i den kommende valgperiode bliver at forsvare og udbygge velfærden. Skattestop, skattelettelser til de rigeste og regeringens stramme greb om kommunerne betyder en langsom udhuling af velfærden. Forskellen mellem rig og fattig vokser i disse år.

Vi vil have mere velfærd. Vi vil have mere tid til de gamle i plejecentre og i hjemmeplejen. Det kræver et opgør med kontroltyranniet, og det kræver et bedre lønnet og uddannet personale.
Vi vil have ordentlig mad til de ældre. Den skal laves decentralt, så den ikke bliver fabriksagtig. Vi kunne tænke os et forsøg med at sætte en mesterkok til at stå for det.
Skolerne skal have bedre normeringer. Der skal være tid til lejrskoler, udflugter og fordybelse. Højst 22 elever i klasserne og to-lærerordning i de mindste klasser.
BFO'erne skal have samme normeringer, som de tidligere fritidshjem. Det skal undgås, at institutionerne bliver for store. Omdannelsen til BFO'er skal ikke være en skjult besparelse, hvor forældrebetalingen kan sættes op.
Endelig skal der være bestyrelser med indflydelse med deltagelse af lærere og elever. Der er mange, som gerne vil gøre et stykke arbejde for deres skole og institution, hvis de kan se resultater.
Det nytter imidlertid ikke at snakke velfærd, hvis vi samtidig ødelægger vores miljø og klima. Ballerup skal fremme den kollektive trafik. Stationsområderne skal gøres mere indbydende. Vi skal have servicebusser mellem uddannelsessteder, arbejdspladser og S-tog. Helst el-drevne, ligesom kommunens egne biler skal være det.
At sikre velfærden klares ikke af en kommunalbestyrelse alene. Vi vil føre en tæt dialog med forældre, fagforeninger, bruger- og interessegrupper. Vi satser på mennesker - lige meget om det er drejer sig om folk i en lille lukningstruet kolonihave, som Højengen, fyrede skraldemænd, eller arbejdere i det fjerne Kina. Vi vil ikke være venner med et diktatur.
Enhedslisten er alternativet til venstre – i folketinget og i kommunalbestyrelsen. 

Emneord: