Akutpakken er utilstrækkelig

Jens Ohlsson, for Enhedslisten Ballerup bestyrelsen
Ballerup Bladet: 30-11-2012

I Ballerup står over to hundrede mennesker til at miste deres forsørgelsesgrundlag, pga. den begrænsede dagpengeperiode. Det vil ramme mange familier.

Regeringens svar herpå er en utilstrækkelig akutpakke, som ikke skaber et eneste nyt varigt job. Modsat de konservative, som bare græder tørre tårer over de lediges situation, så støtter Enhedslisten i Ballerup, at der røres lidt rundt i gryden, så falddatoen skubbes for de allermest udsatte. På den korte bane er det bedre end ingenting at gøre, men Enhedslisten mener ikke, at det er nær godt nok. Der må bedre og mere varige løsninger til.
Sagen er den, at der ikke er arbejde at få – så kan man være nok så kreativ. Alene i den offentlige sektor er der på landsplan skåret 27.000 stillinger siden 2010. Det er mere end hvad kick-starten skaber af nye jobs, og derfor er der ingen udsigt til, at arbejdsløsheden vil falde foreløbig. Det er et helt forkert tidspunkt at stramme skruen for folk uden arbejde.
For Enhedslisten er det ganske uforståeligt, at en centrum-venstre-regering ikke vil gøre mere for at forhindre, at mange tusind mennesker kastes ud i social forarmelse med risiko for at gå fra hus og hjem. Hvis man står i den situation, vil man acceptere de mest urimelige vilkår for at få et arbejde, for man skal jo overleve. Samtidigt med at vi har lønpres fra underbetalte østeuropæere, vil vi få et lønpres indefra, og det vil smitte af på hele arbejdsmarkedet, med dårligere løn- og arbejdsvilkår til følge. Ingen kan føle sig sikker. Derfor berører kampen for at finde en solidarisk løsning alle ansatte, og ikke kun de akut udsatte.
Uligheden er vokset markant i de seneste 10 år. Det er dårligt for sammenhængskraften når mennesker sættes udenfor fællesskabet. Enhedslisten vil en mere retfærdig fordeling af byrderne. Rul skattelettelserne for de rigeste tilbage. Beskat finanssektorens spekulative transaktioner og kræv værdierne i Nordsøen tilbage til det danske folk. Så vil der være midler til samfundsnyttige initiativer, der kan skabe arbejdspladser til gavn for velfærden og miljøet. 

Emneord: