Enhedslisten er med i Budget 2020

Børn og unge

BFO og Klub

I Enhedslisten har vi lige siden folkeskolereformen kæmpet for, at skoledagene blev kortere, da det lykkedes tidligere på året, nødvendiggjorde det yderligere finansiering til BFO og Klub, da pædagogerne fortsat skal være lige så mange timer i skolen som tidligere, ligesom den tre lektioner kortere skoledag modsvares af lige så mange timer med to voksne, kræver det flere pædagoger for at BFO og Klub kan holde tidligere åben.

Medlemsmøde

Dato: 
6. November 2019 17:00 - 20:00
Sted: 
Præstevænget 12, 2750 Ballerup

Følgende 3 temaer er på dagsordenen:

  • Det vigtigste fra årsmøde
  • Resultatet fra budgetforhandlingerne
  • Kolonihaveindsatsen

Der serveres mad, og vi glæder os til nogle spændende snakke og diskussioner :).

Rød Café

Der er Rød Café hver onsdag mellem 12:00-20:00. Kig forbi og snak med Enhedslisten om hvad der rør sig!

Bestyrelsesmøde

Dato: 
1. Oktober 2019 17:00 - 19:00
Sted: 
Præstevænget 12, 2750 Ballerup

Budgetseminar

Dato: 
22. September 2019 10:00 - 16:30
Sted: 
Præstevænget 12, 2750 Ballerup

Vi diskuterer Enhedslisten Ballerups ideer og ønsker til Budget 2020 i Ballerup Kommune.

Medlemsmøde samt Delegeretmøde

Dato: 
21. August 2019 18:00 - 20:00
Sted: 
Præstevænget 12, 2750 Ballerup

Medlemsmøde med fokus på nye medlemmer, og Enhedslistsens nye rolle i Folketinget.

Mai Villadsen vil komme forbi og holde et oplæg om de omtalte emner, samt fortælle om egen oplevelse af at være ny i Folketinget.

Efter oplæg vil der være kort delegeretmøde hvor afdelingens repræsentanter til Årsmødet vælges.