Kandidater til KV21

Enhedslisten i Ballerup stiller op med 5 spidskandidater til kommunalvalget (siden vil blive opdateret når øvrige kandidater bliver valgt):

1.
Stine Rahbek Pedersen,
Projektleder for grøn omstilling
stinerabek[snabel-a]outlook.dk
41751020

2.
Saime Bilen Inanc,
Pædagog
saimebilen0[snabel-a]gmail.com

3.
Miasser Hawwa,
Pædagog
miasser[snabel-a]hawwa.dk

4.
Louise Mathiasen,
Underviser på DPU

5.
Ali Abbasi,
IT-medarbejder
abbasidk[snabel-a]gmail.com
30205508

Emneord:

Enhedslisten er med i Budget 2021

Børn og unge

Dagtilbud, BFO, Klub og Skole

I år var der lagt op til en besparelse via pris- og lønfremskrivningen. Det er lykkedes at friholde hele børne- og ungeområdet for besparelser og det er vi rigtig godt tilfredse med.

Enhedslisten er med i Budget 2020

Børn og unge

BFO og Klub

I Enhedslisten har vi lige siden folkeskolereformen kæmpet for, at skoledagene blev kortere, da det lykkedes tidligere på året, nødvendiggjorde det yderligere finansiering til BFO og Klub, da pædagogerne fortsat skal være lige så mange timer i skolen som tidligere, ligesom den tre lektioner kortere skoledag modsvares af lige så mange timer med to voksne, kræver det flere pædagoger for at BFO og Klub kan holde tidligere åben.

Medlemsmøde

Dato: 
6. November 2019 17:00 - 20:00
Sted: 
Præstevænget 12, 2750 Ballerup

Følgende 3 temaer er på dagsordenen:

  • Det vigtigste fra årsmøde
  • Resultatet fra budgetforhandlingerne
  • Kolonihaveindsatsen

Der serveres mad, og vi glæder os til nogle spændende snakke og diskussioner :).

Rød Café

Der er Rød Café hver onsdag mellem 12:00-20:00. Kig forbi og snak med Enhedslisten om hvad der rør sig!

Bestyrelsesmøde

Dato: 
1. Oktober 2019 17:00 - 19:00
Sted: 
Præstevænget 12, 2750 Ballerup